Δήμος Αμφίπολης : Με 16 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

de_rodolivous2.jpg

Συνεδριάζει στις  25 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφίπολης 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου χρήσης 2018

 

Θέμα 2ο: Συζήτηση –λήψη απόφασης επί της από 26-01-2018, δήλωσης-αίτησης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΖΙΩΝΗ Ο,Ε.» περί της παρατάσεως ή μη δύο συμβάσεων μισθώσεως.

 

Θέμα 3ο:  Εκλογή υδρονομέων άρδευσης

 

Θέμα 4ο:  Έγκριση της αριθ. 177/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκδίκαση του αιτήματος των Αγγέλου Παπαδανιήλ και Φωτεινής Γιοβανοπούλου

 

Θέμα 5ο:  Ακύρωση ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Νέων Κερδυλίων»

 

Θέμα 6ο: Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για την γεωτεχνική μελέτη του έργου: «Poseidon Pipeline Project-Onshore Section – Front End Engineering & Design (FEED) and Permitting»

 

Θέμα 7ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» για τα έργα με τίτλο :“Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νέων Κερδυλίων Δήμου Αμφίπολης” και “Βελτίωση οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αμφίπολης “

 

Θέμα 8ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στην Ομάδα Α του έργου: Μελέτη Αντλιοστασίου και μεταφορικού Αγωγού Ύδρευσης Κρηνίδας

Θέμα 9ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» για το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Πρώτης”

 

Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Παρέμβαση σε υφιστάμενο κτίριο για τη μετατροπή σε εκθετήριο λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»

 

Θέμα 11ο:  Έγκριση της 29/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα «1η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2018 – 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.»

 

Θέμα 12ο:  Έγκριση της 30/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα  «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για  αποζημίωση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.»

 

Θέμα 13ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

 

Θέμα 14ο:  Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδειας εκτέλεσης εργασιών στον ΟΤΕ ΑΕ

 

Θέμα 15ο:  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

 

Θέμα 16ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

 

 

 

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top