Δήμος Αμφίπολης : Ορισμός νέων αντιδημάρχων

de_rodolivous2.jpg

Με απόφαση του ο δήμαρχος Αμφίπολης κ Κώστας Μελίτος ρίζει τους κατωτέρω συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Αµφίπολης, µε θητεία από 19/05/2017 έως 31/08/2019 εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και µεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες ως εξής: 

Α1. Ορίζει άµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Γαρούφα Βασίλειο 

Α2. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Γιαζιτζή Ιωάννη

Α3. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Τσιουτσιούλη Αναστάσιο

 Α4. Συµπληρώνει την αριθµ. 4/1952/13-3-2017 (Α∆Α: 6ΡΒΨΩΨ1-ΥΒΧ) απόφαση του ∆ηµάρχου Αµφίπολης, µε την οποία ορίστηκε άµισθος Αντιδήµαρχος ο κ. Μαριανός ∆ηµήτριος τ

Β. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Μαριανός ∆ηµήτριος, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των Αντιδηµάρχων οι ανατιθέµενες αρµοδιότητες αυτών ασκούνται από τον ∆ήµαρχο. ∆. Αναθέτει χωρίς αµοιβή στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παπαδόπουλο Ιορδάνη

 την εποπτεία, το συντονισµό, τον έλεγχο λειτουργίας και γενικότερα την ευθύνη: α) της υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου, β) της υπηρεσίας Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ∆ήµου και γ) του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων του ∆ήµου. 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top
error: Content is protected !!

Powered by themekiller.com