Δήμος Σερρών : Με 30 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

-λήψης-1-7.jpg

Συνεδριάζει στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου στις 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος το δημοτικό συμβούλιο Σερρών με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της αρ. 163/2016 Α.Δ.Σ. και απ’ ευθείας εκμίσθωση χώρων στην ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ¨, στα πλαίσια της παρ. 3 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων:
α) Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτηρίων προς άρση επικινδυ-
νότητας στο Δήμο Σερρών και
β) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών στο Δήμο Σερρών,
στο πλαίσιο του προγράμματος ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ (Ειδικό πρόγραμμα
ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών) στον άξονα προτε-
ραιότητας ¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των Δήμων¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων στον Δήμο Σερρών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας προτεραιότητας ¨Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος οικ. έργων, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων και υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 106 και 107/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2017 στη ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2017 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας στον Δήμαρχο Σερρών για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2017 των κληροδοτημά-των:
α) Αποστολίδη Ιωάννη και
β) Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2018.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή¨, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της αριθμ. 936/2017 ΑΔΣ ¨Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών, για το έτος 2018¨.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 12ο: Γνωμοδότηση για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση απαλλαγής μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, της κ. Ασλανίδου Κυπαρισσίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός καινούριου φορτηγού εξοπλισμένου με υδραυλικό γερανό και υδραυλική αρπάγη τύπου αχιβάδας και ενός ημιφορτηγού 4Χ4 διπλοκάμπινου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 15ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την προμήθεια ειδών τεχνολογίας – πληροφορικής και φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών έτους 2018.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την υπηρεσία ¨Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2018¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμημάτων των υπ’ αριθμ. 1320, 1574γ αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Λευκώνα και 47, 48 και 50 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Καπετανουδίου του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αριθμ. 6553α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του ¨Λάκος Μονόσπιτα¨ (ανάριθμο) του αγροκτήματος Επταμύλων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στον 1ο όροφο εμβαδού 15,13 τ.μ. επί της οδού Αν. Δημητρίου 10, κληροδοτήματος ¨Ι. Αποστολίδη¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης ισογείου καταστήματος εμβαδού 17,48 τ.μ. επί της οδού Αν. Δημητρίου 10, κληροδοτήματος ¨Ι. Αποστολίδη¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 23ο: Σχετικά με την τοποθέτηση δώδεκα (12) συνολικά καμπινών του ΟΤΕ στην πόλη των Σερρών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 20 του Ν. 4067/2012.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 24ο: Σχετικά με παραχώρηση του πεζόδρομου της οδού Κων. Καραμανλή:
α) στη λέσχη αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας Σερρών ¨ΛΑΜΣ¨ και
β) στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας και στην ΔΡΑSSIS –
RACING CLUB.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Επέκταση πλακοσκεπούς οχετού στον οικισμό Αγ. Ιωάννη και
β) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2015.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 26ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 321/2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας για την εξαγωγή, επισκευή, τοποθέτηση ανταλλακτικών, τις κατάλληλες ρυθμίσεις και την επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων απορριμματοφόρου οχήματος της Δ/νσης καθαριότητας του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Καδής Γ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γρηγοριάδης Χ., Δούκας
Γ., Καρπουχτσής Κ., Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από Προνοιακό Επίδομα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διαγραφής χρηματικών καταλόγων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top