Δήμος Σερρών :Συνεδριάζει με 32 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο

aithousa_dim_sim14.jpg

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών , την Τετάρτη 13 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα.

Τα θέματα είναι :

ΘΕΜΑ   1ο:    Ονοματοδοσία οδού και πλατείας μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής ¨Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών¨, του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τα πρακτικό 1/2015.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ   2ο:    Έναρξη διαδικασίας κατάρτισης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 – Έγκριση παροχής υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης και τεχνικής υποστήριξης.

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.  

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση διοργάνωσης επιστημονικής διημερίδας με θέμα: ¨Η Λόγια Περιφέρεια. Γραφή, διάδοση και διαφύλαξη της Γνώσης, στην Μακεδονία και στις Σέρρες κατά την Βυζαντινή περίοδο¨.                                                                                               

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ  Μπιτζίδου Σ.  

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του κυνοκομείου.                                                                                               

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Χ.           

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π.       

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση αμοιβαίας αλλαγής θέσης στη λαϊκή αγορά των Σερρών.        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ   7ο:    Χορήγηση θέσεων στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς με άδεια υπαίθριου εμπορίου τύπου Α’.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2015 κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων για την ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. στον Δήμο Σερρών.         

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ  Μερετούδης Δ.   

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας:

                        α) φαρμάκων και ειδών, για το κυνοκομείο του Δήμου μας έτους 2016,

                        β) τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου   για   τις

                           ανάγκες του ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερρών, γάλακτος για το εργατο-

                           τεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών και ειδών για  την  κοινωνική

                           κουζίνα του Δήμου Σερρών, έτους 2016-2017.       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

                        γ) εξοπλισμού λειτουργίας σιντριβανιών, 

                        δ) υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας Δ.Ε. Σερρών, έτους 2016.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής για την προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Σερρών.                                         

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση και διάθεση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση προμήθειας διαφόρων εφαρμογών και σύμβασης παροχής βελτιωμένων εκδόσεων των παλαιών εφαρμογών (realeases) του Δήμου Σερρών.                                        

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για την επισκευή εργαλείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών.       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.          

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών:

                        α) αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σερρών του Δήμου  Σερρών  για  τα

                            έτη 2017-2019   και

                        β) αποκομιδή  απορριμμάτων  Δ.Ε.  Κ.  Μητρούση  και  Λευκώνα  του

                             Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2019 .

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.    

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Ευπρεπισμός – συντήρηση – καθαριότητα των Δημοτικών Κοιμητηρίων:

                        α) της Δ.Ε. Κ. Μητρουσίου,

                        β) της Δ.Ε. Λευκώνα,

                        γ) της Δ.Ε. Σκουτάρεως,

                        δ) των Τ.Κ. Ελαιώνα – Οινούσας – Επταμύλων    και

                        ε) των Τ.Κ. Ορεινής – Βροντούς,

                            του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών.        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση αναπαραγωγής υλικού προβολής του Δήμου Σερρών.                                    

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.   

ΘΕΜΑ  17ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                    

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  18ο:   Αποχαρακτηρισμός τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. της πόλης των Σερρών.                                     

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση πρακτικού για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.                                  

            Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. και ο εντεταλμένος Δημ.

                                           Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 785/2015 Α.Δ.Σ.: ¨Καθορισμός τιμής ζώνης κτισμάτων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π.¨.                                                                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου τμήματος του με αρ. ΚΑΕΚ 44121 ΕΚ 01212 ως χώρου αναψυκτηρίου.                                                                             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ  22ο:   Αποδοχή των όρων εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 62 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος ¨Βύσσιανης¨, της Δ.Κ. Λευκώνα για την εγκατάσταση δανειοθαλάμου αδρανών υλικών στην Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΕΓΕΚ – Κατασκευαστική Α.Ε., που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 142/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.                                                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ  23ο:   Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις των ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως στην πόλη των Σερρών για το έτος 2016.                                                                             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:

                        α) στους κ.κ. Ματσαρόκη Νικόλαο και  Ματσαρόκη  Χρυσούλα,  στην

                            περιοχή ¨Ιμαρέτ – Άνω Καμενίκια¨,

                        β) στην κ. Μήλτσιου Πηνελόπη, στην περιοχή ¨Άγιοι Ανάργυροι¨  και

                        γ) στον κ. Γιαγτζόγλου Αναστάσιο, στην περιοχή ¨Σιγής – Κηφισιά¨.                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

ΘΕΜΑ  25ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης του έργου: ¨Διαμόρφωση του χώρου της εισόδου του δημοτικού λαχανόκηπου¨.                                                                              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του Κεντρικού Πάρκου της πόλης των Σερρών¨.                                                                               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση μελετών των έργων:

                        α) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2016,                                        

                        β) Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης  οδικού

                            δικτύου, έτους 2016,

                        γ) Εργασίες συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016, 

                        δ) Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων στις οδούς Προύσσης και

                            Πτολεμαίων,   

                        ε) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών, έτους 2016, 

                      στ) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως, έτους 2016   και

                        ζ) Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτήρια  της  Δ.Ε.  Καπετάν  Μητρούση,

                            έτους 2016.                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.     

ΘΕΜΑ   28ο:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨.                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ   29ο:  Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.                                                                             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   30ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Στέργιου Γαλάνη κατά το μήνα Απρίλιο.                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   31ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη για το μήνα Δεκέμβριο 2015 και του κ. Δημάρχου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2016.                                                                              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ   32ο:  Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top
error: Content is protected !!

Powered by themekiller.com