Δήμος Σερρών .Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

aithousa_dim_sim13.jpg

Συνεδριάζει στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, το δημοτικό συμβούλιο Σερρών με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη

 ΘΕΜΑ   1ο:    Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, έτους 2015.                                                                                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 7ο AGRO QUALITY FESTIVAL και στο 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΥΡΙΟΥ.                                                                              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.      

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων στα πλαίσια του 2ουΔιεθνούς Φεστιβάλ μουσικής και χορού ¨Η ΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ¨, από 21 έως 26 Οκτωβρίου 2016.                                                                               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

 

 

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.:

                        α) της  υπ’  αριθμ.   114/2016   με   θέμα:   ¨Έγκριση   προϋπολογισμού 

                           κληροδοτημάτων Κων/νου Τσιάγκα & Αφροδίτης Σιόλα έτους 2017¨ 

                            και

                        β) της  υπ’  αρ. 123/2016  με  θέμα:  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων –

                            εξόδων έτους 2015 του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών¨.                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:

                        α) της υπ’ αρ. αρ. 123/2016 με θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού

                             χρήσης 2016¨     και

                        β) της υπ’ αρ. 124/2016 με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης του  ετήσιου

                            σχεδίου δράσης της ΚΕΔΗΣ έτους 2016 και αναμόρφωση  της  ειση-

                            γητικής έκθεσης προς το Δημ. Σύμβούλιο για την έκτακτη χρηματο-

                            δότηση της ΚΕΔΗΣ για το έτος 2016¨.                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.    

 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 87/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016¨.                                                                                                

                        Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση πορίσματος προκαταρκτικής εξέτασης απώλειας παραστατικών (λογ/μών ΔΕΥΑΣ) για τον συμψηφισμό οφειλών Δήμου Σερρών και ΔΕΥΑΣ.                                                                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση επιστροφής του παραχωρηθέντος οχήματος (ΚΗΙ 9546) από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σερρών στο τμήμα Κίνησης Οχημάτων του Δήμου Σερρών.                                                                          

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ   10ο:  Έγκριση τροποποίησης:

                        α) της υπ’ αριθμ. 451/2016 ΑΔΣ: ¨Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώ-

                            σεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων  2016  και  της  Πρωτο-

                            χρονιάς 2017 και Θεοφανίων 2017¨   και

                        β) της υπ’ αριθ. 550/2016 Α.Δ.Σ.: ¨Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή

                             του  κόστους   εξαγοράς   φωτοτυπικού   μηχανήματος   (προμήθεια

                             leasing του 2009) για το ΚΕΠ Προβατά του Δήμου¨,

                        ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   11ο:  Έγκριση διενέργειας χρήσης υπηρεσιών τηλεμετρίας.                                                                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:

                        α) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, έτους  2016,  για  την  Δ.Ε.

                            Λευκώνα του Δήμου Σερρών,

                        β) καυσόξυλων, για την θέρμανση των χώρων  του  αμαξοστασίου  και

                             Τ.Κ. Άνω Βροντούς,

                        γ) δέκα χαρτοκιβωτίων των 200 τεμαχίων, 40 ml  έκαστο, Lysoformin

                            Spezial ή ισοδύναμου, για τις ανάγκες των Κοιμητηρίων,                                                                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

                       δ) μπλοκ πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων, για τις ανάγκες της Δ/νσης

                           Καθαριότητας.

                         Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.    

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής διαγωνισμού για την προμήθεια ανυψωτικών συστημάτων για Α.Μ.Ε.Α. και εξοπλισμού πρώτων βοηθειών, στα πλαίσια της πράξης Sports for all.                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   14ο:  Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

 

ΘΕΜΑ   15ο:  Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

 

ΘΕΜΑ   16ο:  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 και ψήφιση πίστωσης υπηρεσιών του Τμ. Πρασίνου, λόγω αύξησης ΦΠΑ.                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.   

 

ΘΕΜΑ   18ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ/νσης Καθαριότητας οικον. έτους 2016.                                       

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ   19ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 για τη δημιουργία ΚΑΕ εσόδου, για το αυτοτελές τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης.                                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ   20ο:  Έγκριση παράτασης μίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 158 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   21ο:  Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 3 καταστήματος του Δημοτικού Καταστήματος Μητρουσίου, βάσει του Ν. 4257/2014.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

                       

ΘΕΜΑ   22ο:  Έγκριση εργασιών ευπρεπισμού στον Δημοτικό Λαχανόκηπο.                                                                         

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.    

 

ΘΕΜΑ   23ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:

                        α) στους κ.κ. Κοντού Ιφιγένεια και Κοντό Νικόλαο, στο Ο.Π. 719  και

                        β) στην κ. Καρυπίδου Φανούλα, στο Ο.Π. 718.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

ΘΕΜΑ   24ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως¨.                                               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

 

ΘΕΜΑ   25ο:  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Επισκευές – συντηρήσεις – ηλεκτρο-δοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων¨.                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

 

ΘΕΜΑ   26ο:  Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους.                                                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.     

 

ΘΕΜΑ   27ο:  Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.                                                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

ΘΕΜΑ   28ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Διόρθωση των περιπτώσεων 2, 4, 5, 7 και 9 της παραγράφου Α της αριθμ. 517/2016 Α.Δ.Σ. που αφορούν καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε εφαρμογή της αριθμ. 280/2015 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κ. Ιλεμόσογλου Χρήστο του Κωνσταντίνου και Λάζο Αναστάσιο του Ευαγγέλου πρώην δημοτικών υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδότησης.                                                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της αντιδημάρχου κ. Μπιτζίδου Σοφίας και του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παν. για τον μήνα Οκτώβριο.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου   για τον μήνα Σεπτέμβριο και του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ  33ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top
error: Content is protected !!

Powered by themekiller.com