Δήμος Σερρών : Τροποποίηση διαδικασίας πρόσληψης Διαμεσολαβητή για Ρομά

-λήψης-4-6.jpg

Στην τροποποίηση της   απόφασής του για την  πρόσληψη Διαμεσολαβητή για Ρομά,προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο Σερρών 

Η απόφαση 

1. Την αριθ. 694/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σερρών με θέμα ¨Έγκριση πρόσληψης Διαμεσολαβητή για Ρομά, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο παράρτημα ΡΟΜΑ για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.

 2. Με την παραπάνω απόφαση αποφασίστηκε, η πρόσληψη Διαμεσολαβητή ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, στο στο παράρτημα ΡΟΜΑ για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨. 

3. Το γεγονός ότι κατόπιν επικοινωνίας με το ΑΣΕΠ θα πρέπει να προσδιοριστεί η ειδικότητα που θα προηγείται και εν ελλείψει αυτής η επόμενη που θα ακολουθεί μέχρι την εξάντληση ή την επιλογή των εκπαιδευτικών βαθμίδων για την πρόσληψη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ενός (1) ατόμου. Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε Την τροποποίηση της αριθ. 694/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών ως προς την ειδικότητα που θα προηγείται και εν ελλείψει αυτής την

επόμενη που θα ακολουθεί μέχρι την εξάντληση ή την επιλογή των εκπαιδευτικών βαθμίδων, για την πρόσληψη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ενός (1) ατόμου »,

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 694/2017 απόφασή του «Έγκριση πρόσληψης

Διαμεσολαβητή για Ρομά, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο παράρτημα

ΡΟΜΑ για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού

προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨»,

 ως προς την ειδικότητα που θα προηγείται και εν ελλείψει αυτής την επόμενη που

θα ακολουθεί μέχρι την εξάντληση ή την επιλογή των εκπαιδευτικών βαθμίδων, για

την πρόσληψη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ενός (1) ατόμου και συγκεκριμ

ΠΕ, εν ελλείψει αυτής ΤΕ, εν ελλείψει αυτής ΔΕ και εν ελλείψει αυτής ΥΕ.

H ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top