Δήμος Σερρών : Mε την Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εσόδων από την Κ.Α.Π και με υποθήκη ακινήτων το δάνειο των 2.900.000 ευρώ

website_bank.png

Την ανάγκη σύναψης τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 2.945.536,30 ευρώ για την «Βελτίωση -ενεργειακή αναβάθµιση δικτύου φωτισµού µε χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόµηση ενέργειας»,εισηγείται  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών η οικονομική επιτροπή .Σύμφωνα με την εισήγηση το δάνειο θα ληφθεί από 

το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων (Τ.∆.Π ) ως χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που χρηµατοδοτεί το έργο κατά ποσοστό 25% και κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα  Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

 µε τους κάτωθι ειδικούςόρους:

 1. Σταθερό µε επιτόκιο 4,95% από το Τ.Π.∆. και 3,39% από την Ε.Τ.Επ. 

2. ∆ικαιώµατα: 10.000,00€ 

3. Περίοδος χάριτος: Με απόφαση του ∆.Σ του ΤΠ∆. 

4. ∆ιάρκεια εξόφλησης : 120 µήνες (10 έτη) από τη σύναψή του 

5. Πρόωρη αποπληρωµή δανείου: Κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. του ∆ήµου. 

6. Ασφάλεια δανείου: Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευµένες επιχορηγήσεις, από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους(Κ.Α.Π.), µε εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων και σύσταση ενεχύρου κινητών περιουσιακών στοιχείων 

7. Συνολική ετήσια τοκοχρεολύσια δόση που ανέρχεται στο ύψος των 360.229 €.

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top