Θόδωρος Καστρινός .Τι θα εισπράξει το κράτος από τις περικοπές του ασφαλιστικού

f869d23f-960x540.jpg

Γράφει ο Θόδωρος Καστρινός

Πρώην Υποψήφιος Βουλευτής με την ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ πανηγυρίζει ακόμη γιατί κατάφερε να περάσει χωρίς απώλειες (153 βουλευτές), μέσα στο Σαββατοκύριακο, τον νέο ασφαλιστικό και φορολογικό Νόμο που «συμπεριλαμβάνονται στο συμφωνημένο πακέτο μέτρων ύψους 5,4 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας – μέχρι το τέλος του 2018» (1,8 δις ευρώ από το ασφαλιστικό, 1,8 δις ευρώ από φορολογικά μέτρα και 1,80 δις ευρώ από έμμεσους φόρους). Μας έλεγε, λοιπόν, ότι για τα επόμενα τρία χρόνια το Κράτος θα έπρεπε να εξοικονομήσει και εισπράξει από φόρους και ασφαλιστικές περικοπές συνολικά :

για το 2016 περίπου 1,3 δισ. Ευρώ, για το 2017 περίπου 2,8 δισ. Ευρώ και, για το 2018 περίπου 1,3 δισ. Ευρώ, σύνολο 5,4 δις Ευρώ.
Ο «ταξικός αποστάτης» Κατρούγκαλος πανηγυρίζει και επιχειρηματολογεί για το «καμάρι» του, λέγοντας πως «Αν το ασφαλιστικό ήταν νόμος-λαιμητόμος, θα έτρεμε η Γη έξω από τη Βουλή» (αφού δεν τρέμει η γη … άρα τα θέλεις και ‘συ πατριώτη).

Πέρα από τους όποιους, προπαγανδιστικής σκοπιμότητας, πανηγυρισμούς του Τσίπρα, του Κατρούγκαλου, του Τσακαλώτου, του Δραγασάκη και άλλων Υπουργών, Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΛ μνημονιακού στρατοπέδου και των Τροϊκανών, για την «επιτυχία» της ψήφισης του ασφαλιστικού και φορολογικού Νόμου, ας προσπαθήσουμε να διαβάσουμε με τα «ψυχρά και αντικειμενικά» επιστημονικά μάτια των υπαλλήλων μιας Κρατικής Υπηρεσίας, την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τις επιμέρους επιπτώσεις των μέτρων. Αυτή άλλωστε είναι η δουλειά τους.

Δουλειά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι, μεταξύ άλλων, να αποτιμά το κόστος κάθε μέτρου που ψηφίζεται στην Βουλή και γίνεται Νόμος του Κράτους. Διαβάζει ένα προς ένα τα άρθρα που ψηφίζονται σε κάθε νέο Νόμο και χρησιμοποιώντας τα επιστημονικά και άλλα εργαλεία που έχουν στην διάθεσή τους οι υπάλληλοι τα ποσοτικοποιούν οικονομικά και ενημερώνουν την Κυβέρνηση, τα κόμματα της Βουλής και όλους τους «ενδιαφερόμενους» για τα προϋπολογισμένα έσοδα του Υπουργείου. Λογικά, λοιπόν, είναι η πλέον ενημερωμένη και αξιόπιστη Κρατική Υπηρεσία να μας απαντήσει για το κόστος των μέτρων που αφορούν στον νέο ασφαλιστικό Νόμο.

Τι θα εισπράξει το Κράτος από τις περικοπές, μόνο στο ασφαλιστικό την περίοδο 2016 έως 2019;

Ο παρακάτω πίνακας που επεξεργάστηκε από την ΕΝΥΠΕΚΚ και δημοσιεύτηκε στο ergasianet.gr, τετραπλασιάζει το κόστος των περικοπών για τις συντάξεις.(κύριες, επικουρικές, μερίσματα, εφάπαξ κ.α.) από το 1,8 δις που ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, στο 8,2 δις σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σ’ αυτά προσθέστε τους άμεσους και έμμεσους φόρους και ότι μέλλει να ακολουθήσει. Μην βιαστείτε όμως να «κλείσετε» τον λογαριασμό. Εκτός κι αν εμπιστεύεστε τον λόγο της Κυβέρνησης!

  Είδος περικοπής 2016
(σε εκατ. €)
2017
(σε εκατ. €)
2018
(σε εκατ. €)
2019
(σε εκατ. €)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
1 Σταδιακή κατάργησ ΕΚΑΣ (άρθρο 92 ν/σ) 168 569 803 853 2.39
2 Μείωση ετήσιας δαπά-νης για νέους συντα-ξιούχους Δημοσίου- ΕΦΚΑ (άρθρα 7, 8, 28 και 30 ν/σ) 21 101 222 345 689
3 Μείωση οικογενειακών παροχών για νέους συνταξιούχους ΕΦΚΑ (άρθρα 10 και 27 ν/σ) 1 7 15 21 44
4 Μείωση ετήσιας δαπάνης συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας) Δημοσίου-ΕΦΚΑ (άρθρα 12 και 27 ν/σ) 11 59 122 177 369
5 Μείωση ετήσιας δαπά-νης για συντάξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ λόγω εφαρμογής ανωτάτου ορίου (πλαφόν) (άρθρα 13 και 27 ν/σ) 22 38 38 98
6 Μη καταβολή αυξήσεων στις υφιστάμενες συντά-ξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018-2019 (άρθρα 14 και 33 ν/σ) 187 76 263
7 Μείωση ετήσιας δα-πάνης για επικουρικές συντάξεις νέων συντα-ξιούχων (άρθρο 96 ν/σ) 5 27 43 48 123
8 Μείωση ετήσιας δα-πάνης καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων (άρθρο 96 ν/σ) 174 291 284 277 1026
9 Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού εξισορρό-πησης για το 2019 (άρθρο 96 ν/σ) 36 36
10 Περικοπές στις εφάπαξ παροχές
(άρθρο 35 ν/σ)
97 6 15 15 133
11 Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τα κατα-βαλλόμενα μερίσματα (άρθρο 48 ν/σ) 207 208 208 209 832
12 Αύξηση ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (άρθρο 38 ν/σ) 23 24 25 26 98
13 Αύξηση εισφορών για τις επικουρικές συντάξεις (άρθρο 97 ν/σ) 173 351 362 365 1251
14 Αυξήσεις εισφορών αυτοαπασχολουμένων-ελευθέρων επαγγελμα-τιών (άρθρο 39 ν/σ) 136 137 138 411
15 Αυξήσεις εισφορών αγροτών (άρθρο 40 ν/σ) 94 95 112 157 458
ΣΥΝΟΛΑ 996 1912 2573 2743 8.224

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ…………

  Είδος περικοπής  

2016

(σε εκατ. €)

 

2017

(σε εκατ. €)

 

2018

(σε εκατ. €)

 

 

2019

(σε εκατ. €)

 

ΣΥΝ. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
1 Σταδιακή κατάργηση  ΕΚΑΣ

(άρθρο 92 ν/σ)

168 569 803 853 2.393
2 Μείωση ετήσιας δαπάνης για νέους συνταξιούχους Δημοσίου – ΕΦΚΑ

(άρθρα 7, 8, 28 και 30

ν/σ)

21 101 222 345 689
3 Μείωση οικογενειακών παροχών για νέους συνταξιούχους ΕΦΚΑ (άρθρα 10 και 27 ν/σ) 1 7 15 21 44
4 Μείωση ετήσιας δαπά-νης συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας) Δημοσίου – ΕΦΚΑ

(άρθρα 12 και 27 ν/σ)

11 59 122 177 369
5 Μείωση ετήσιας δαπά-νης για συντάξεις Δημοσίου – ΕΦΚΑ λόγω εφαρμογής ανωτάτου ορίου (πλαφόν)

(άρθρα 13 και 27 ν/σ)

22 38 38 98
6 Μη καταβολή αυξήσεων στις υφιστάμενες συντάξεις Δημοσίου – ΕΦΚΑ για τα έτη 2018-2019 (άρθρα 14 και 33 ν/σ) 187 76 263
7 Μείωση ετήσιας δαπάνης για επικουρικές συντάξεις νέων συνταξιούχων

(άρθρο 96 ν/σ)

5 27 43 48 123
8 Μείωση ετήσιας δαπάνης καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων (άρθρο 96 ν/σ) 174 291 284 277 1026
9 Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού εξισορρόπησης για το 2019

(άρθρο 96 ν/σ)

36 36
10 Περικοπές στις εφάπαξ παροχές

(άρθρο 35 ν/σ)

97 6 15 15 133
11 Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τα καταβαλλόμενα μερίσματα

(άρθρο 48 ν/σ)

207 208 208 209 832
12 Αύξηση ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (άρθρο 38 ν/σ) 23 24 25 26 98
13 Αύξηση εισφορών για τις επικουρικές συντάξεις

(άρθρο 97 ν/σ)

173 351 362 365 1251
14 Αυξήσεις εισφορών αυτοαπασχολουμένων-ελευθέρων επαγγελματιών

(άρθρο 39 ν/σ)

136 137 138 411
15 Αυξήσεις εισφορών αγροτών

(άρθρο 40 ν/σ)

94 95 112 157 458
 

ΣΥΝΟΛΑ

 

996 1912 2573 2743 8224

Πηγή: ΕΝΥΠΕΚΚ

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top
error: Content is protected !!

Powered by themekiller.com