ΚΕΔΗ Σερρών : Πρόσληψη αρχιμουσικού

-λήψης-1-16.jpg

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.14/2018 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Αρχιμουσικού για την λειτουργία της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Σερρών.

 Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών θα γίνει με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2018.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ .» μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ. 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει κατόπιν εξέτασης της οικονομικής προσφοράς καθώς και όλων των προσόντων και δικαιολογητικών που θα προσκομισθούν, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συσταθεί με βάση την υπ’ αριθ. 3/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

Το οικονομικό αντίτιμο της ως άνω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

. Πληροφορίες καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10)

 Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.: www.kedis.gr


Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top