-λήψης-3-17.jpg

Δήμος Εμμανουήλ Παππά :Τελική σταυροδοσία όλων των υποψηφίων ( ποιοι είναι οι 27 που εκλέγονται) .Ποιοι εκλέγονται στα τοπικά συμβούλια

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι τοπικοί και δημοτικοί …

Top