ΠΕ Σερρών :Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

-λήψης-14.jpg

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παρακάτω  Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) που αφορούν στα παρακάτω Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.Θ.) 2014-2020 του ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

 α)   1. ΥΑ αριθμ. 1464/14-6-2019 (ΦΕΚ 2483/Β/2019), «Τροποποίηση της 1121/20.7.2017 (ΦΕΚ 2686/Β/1.8.2017) υπουργικής απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020’’».

  1. ΥΑ αριθμ. 1465/14-6-2019 (ΦΕΚ 2484/Β/2019), «Τροποποίηση της 1120/20.07.2017 (ΦΕΚ 2637/Β/27.07.2017) υπουργικής απόφασης ‘’ Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 – Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020’’».
  2.   ΥΑ αριθμ. 1466/14-6-2019 (ΦΕΚ 2485/Β/2019), «Τροποποίηση της 1123/20.07.2017 (ΦΕΚ 2636/Β/27-7-2017) υπουργικής απόφασης “ Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.22 – «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020”». 
  3. ΥΑ αριθμ. 1467/14-6-2019 (ΦΕΚ 2486/Β/2019), «Τροποποίηση της αριθ. 1122/20.07.2017 (ΦΕΚ 2656/Β/28.07.2017) υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 – «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020». 

β)       ΚΥΑ αριθμ. 1538/26-6-2019 (ΦΕΚ 2472/Β/2019), «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 63, Κανονισμός (Ε.Κ.) 508/2014, δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα)».                  

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr  ή στο Τμήμα Αλιείας στην παραπάνω διεύθυνση.

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top