-λήψης-1-9.jpg

Δήμος Σερρών : 160.000 ευρώ για προμήθεια «Ειδών γραφείου & αναλωσίμων για εκτυπωτές – πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά”

Στην Έγκριση του πρακτικού  της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών …

Top