ΙΕΚ. Ν. Ζίχνης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση σπουδαστών

-100.jpg

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση ή μαθητεία απευθύνει το ΙΕΚ Ν. Ζίχνης προς όλους τους φορείς απασχόλησης, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν ως σπουδαστές τους εργαζομένους τους.

Διαβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ- 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (χορηγείται από ΙΕΚ). Η Πρακτική τους μπορεί να ξεκινήσει μετά την επιτυχή αποφοίτηση απο το Β εξάμηνο.

Για την απόκτηση του τελικού τίτλου  ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  πρέπει να δοθούν επιπλέον εξετάσεις πιστοποίησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ-ΑΜΟΙΒΗ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η  Πρακτική Άσκηση γίνεται σε χώρους εργασίας (Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα), ελάχιστης διάρκειας 960 ωρών (6-8 μήνες) συνεχόμενα ή τμηματικά Δύναται να διαρκέσει  και περισσότερο από 8 μήνες με μέγιστο ένα έτος.

Μπορεί να γίνει  σε έναν  η περισσότερους εργοδότες τμηματικά  (π.χ 2 μήνες σ έναν εργοδότη, 3 μήνες σε έναν άλλον, κ.ο.κ)

Η απασχόληση είναι πρωι  ή απόγευμα (6 ή 8 ώρες την ημέρα),  ποτέ νύχτα, 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Σάββατο ΝΑΙ.  Οχι  Κυριακές και αργίες.

Δεν προβλέπεται αμοιβή, ούτε ένσημα ασφάλισης για τους σπουδαστές. .Οι εργοδότες αν επιθυμούν  ή αν το προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας τους,  αμοίβουν τους πρακτικά ασκούμενους

Τα δημόσιο Ι.Ε.Κ. μεριμνά για την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. των πρακτικά ασκούμενων, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

Δεν προβλέπεται κανενός είδους επιχορήγηση για τις επιχειρήσεις

ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ;

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες (Επιχειρήσεις, οργανισμοί  Δήμοι,  Περιφέρειες, Εκκλησία, Σωματεία, Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί) σε αντικείμενα  που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ειδικότητα των σπουδών των σπουδαστών.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ;

Η Πρακτική άσκηση  ξεκινά από 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 για σπουδαστές τως Γ και  Δ εξαμήνου και 

από  1  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 για σπουδαστές του Β εξαμήνου, με ημερομηνίες  έναρξης,  1η και 15η του μήνα.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

2.ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ -ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

3.ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

4.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΒΟΗΘ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

3.ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΒΗΜΑΤΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ 

1ο ΒΗΜΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΕΚ  ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

                   ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

2ο ΒΗΜΑ  ΠΡΟΤΑΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑ 

3ο ΒΗΜΑ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ

Επικοινωνία:

ΙΕΚ.ΖΙΧΝΗΣ Ν.Ζίχνη Σερρών, τηλ 2324022338 καθημερινά 11:00 με 17:00 και στο παρόν  email.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top