Σέρρες : Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών

images-6.jpg

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών» με προϋπολογισμό 357.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23-6-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top