Αποκάλυψη : Πως εννοούν τον εθελοντισμό στην ΚΕΔΗ Σερρών ???

depka_big-2.jpg

Με δελτίο τύπου η ΚΕΔΗ Σερρών απαντώντας στην ανακοίνωση της ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ για για την λειτουργία του Ψηφιακού Μουσείου Τύπου.Αναφέρει οτι << Να σημειωθεί πως οι Σερραίοι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν είναι σε εθελοντική βάση χωρίς καμία σχέση εργασίας.>>>

Εμείς από οτι γνωρίζουμε εθελοντισμός σημαίνει δωρεάν ..τζάμπα που λένε και στα χωριά 

Διαβάστε λοιπόν τις αποφάσεις του ΔΣ της ΚΕΔΗ Σερρών και τα συμπεράσματα δικά σας 

Απόσπασμα της Αριθμ. Συνεδρίασης : 2η/18-02-2016Αριθμ. Απόφασης : 30η/ 2016 

Εγκρίνουν την σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τον Δημοσιογράφο, κ. Δελή Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 120125350, για την λειτουργία του Ψηφιακού Μουσείου Τύπου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και την δημοσιογραφική τεχνολογικά υποστήριξη της επικαιρότητας της επιχείρησης, με διάρκεια σύμβασης από 23/02/2016 έως 22/08/2016 και αμοιβή 1.750,00 €.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1o: Αντικείμενο και ισχύς Σύμβασης Ορίζεται ως υπεύθυνος για την λειτουργία του Ψηφιακού Μουσείου Τύπου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και την δημοσιογραφική τεχνολογικά υποστήριξη της επικαιρότητας της επιχείρησης

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top