Σύσταση Ιδρύματος Αντώνη Σαμαρά

-139.jpg


Συστάθηκε το κοινωφελές «Ίδρυμα Αντώνη Κ. Σαμαρά» (ΙΑΣ), με σκοπό τη «συστηματική μελέτη, έρευνα και προβολή του έργου του πρώην  Πρωθυπουργού, τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης,με την ανάδειξη γεγονότων της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας,την  προώθηση  της  ευρωπαϊκής  ιδέας  και  ολοκλήρωσης, την  προαγωγή  της  πολιτικής  κι επιστημονικής έρευνας,τη  συμβολή  τους  στην  ανάπτυξη  της  ελληνικής  κοινωνίας, και την εκπλήρωση των εθνικών κι ευρωπαϊκών στόχων».

Επίσης, προβλέπεται «η καταγραφή, ψηφιοποίηση κι αξιοποίηση του προσωπικού αρχείου του Αντώνη Σαμαρά, η έκδοση βιβλίων και  συγγραμμάτων που αφορούν  στην  εκτίμηση  πολιτικών και ιστορικών γεγονότων της πατρίδας μας, όπως επίσης,

και η δημιουργία πανεπιστημιακής έδρας πολιτικών σπουδών, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της  ημεδαπής ή της  αλλοδαπής».

Στους στόχους του Ιδρύματος είναι ακόμη «η μελέτη των εθνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών προβλημάτων της χώρας και η διαμόρφωση-επεξεργασία και παρουσίαση προτάσεων επ’ αυτών».

Το Ίδρυμα είναι ανεξάρτητο από την ενεργό παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική ζωή της πατρίδας μας, όπως  σημειώνεται στη  σχετική  ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι το «Ίδρυμα Αντώνη Κ. Σαμαρά» συστάθηκε στην Αθήνα  και πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,  με τη διαδικασία της  ίδρυσης  να  είναι  ανάλογη με  των  αντίστοιχων Ιδρυμάτων Ελλήνων πρώην Πρωθυπουργών  κι ως  εκ  τούτου  θα  ολοκληρωθεί με την  έκδοση  του  προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top