Νοσοκομειο Σερρών : 1.800.000 ευρώ για την επεκταση του ψυχιατρικου τμήματος

20201223_162844-scaled.jpg

Η δημιουργία του νέου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών είναι γεγονός!Η “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε” προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ KAT’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.800.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.Σύμφωνα με τη διακήρυξη η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 22α Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίστηκε σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.Η διακήρυξη βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.ktyp.gr/…/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE…/…

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top