Δήμος Αμφίπολης : Καθορισμός τέλους για αυθαίρετη χρήση δημοτικών αγροτεμαχίων

-45.jpg

Το δημοτικο συμβούλιο Αμφίπολης  ενέκρινε κατά πλειοψηφία  αποζημίωση υπέρ Δήμου για αυθαίρετη χρήση δημοτικών αγροτεμαχίων με το ποσό των 15,00 ευρώ ανά καλλιεργητικό στρέμμα και καλλιεργητική περίοδο για τα έτη 2019-2020 και 2020-2021και ταυτόχρονα επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του Δήμου για τα προηγούμενα τρία καλλιεργητικά έτη, για τα οποία μετά από έλεγχο θα διεκδικηθούν αποζημιώσεις χρήσεις, με κάθε νόμιμο ένδικο μέσο. 

  Β. Εγκρίνει την άμεση και εμπρόθεσμη έναρξη διαδικασία νομότυπης εκμίσθωσης των δημοτικών αγροτικών εκτάσεων. 

 Γ. Εγκρίνει σε όσους καλλιεργητές δεν έρθουν οικιοθελώς να πληρώσουντην αποζημίωση υπέρ Δήμου για αυθαίρετη χρήση δημοτικών αγροτεμαχίων, το δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσει σε διοικητική αποβολή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γάλλος Γεώργιος και Χαμαϊλίδης Αντώνιος, οι οποίοι ψήφισαν την πρόταση της δικής τους παράταξης.  

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Άντσιου Άννα και Μαδέσης Νικόλαος, οι οποίοι ψήφισαν την πρόταση της δικής τους παράταξης.

  Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μελίτος Κωνσταντίνος, Ανδρεάδης Λάζαρος, Κλώτσικας Θεοχάρης, Πετρίδης Πέτρος, Χατζηγεωργιάδου Σοφία και Παπαδόπουλος Λάζαρος, ψήφισαν «Παρών» όπου σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφω

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top