Π.Ε Σερρών : Αποκατάσταση Βλαβών Ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού δικτύου

209813687_1826260257546510_2479747343069955895_n.jpg

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών Ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού δικτύου ΠΕ Σερρών», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ, υπέγραψε την Πέμπτη 1 Ioυλίου 2021, ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο ανάδοχος της εργολαβίας.Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών που βρίσκονται επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, προβλέπεται η διαπίστωση και άρση πάσης φύσεως λειτουργικής ατέλειας, υπόγειας ή υπέργειας στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών. Δηλαδή είτε πρόκειται για προβληματικά φωτιστικά σώματα, φωτεινούς σηματοδότες, κατεστραμμένους ιστούς, βραχυκυκλώματα σε καλώδια, κυτία διακλαδώσεως ή στην ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων και φωτεινών σηματοδοτών ή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top