Π.Ε Σερρών : Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων – Λευκές Περιοχές

-75.jpg

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 2539/τεύχος Β’/14.06.2021 η υποβολή αιτήσεων μέσω Θυρίδας για την υπαγωγή στο έργο των Λευκών Περιοχών ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15.07.2021. Η υποβολή των αιτήσεων έχει απενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση του τρέχοντα κύκλου και για του πολίτες και για τους υπαλλήλους ΚΕΠ.  Όσοι πολίτες δεν πρόλαβαν να αιτηθούν την ένταξή τους στο μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στον επόμενο κύκλο επικαιροποίησης του μητρώου.

Οι αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα (incoming, pending) οφείλουν να αξιολογηθούν και σε περίπτωση έγκρισής τους να καταχωριστούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου για την διεκπεραίωσή τους από τους Παρόχους των τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Τονίζεται ότι για κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να υπάρχει μία και μόνο μία εγκεκριμένη αίτηση του στη Θυρίδα. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις, τότε όλες εκτός από μία, εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια, οφείλουν να απορρίπτονται.

Το Πληροφοριακό Σύστημα του έργου (https://totaltvcoverage.gr/) θα παραμείνει προσβάσιμο για την καταχώριση των ως άνω εγκεκριμένων αιτήσεων έως και το Σάββατο 31.07.2021.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαχείριση των αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://thyrides-kep.services.gov.gr/Manual_thyrides_kep_lefkes_perioxes.pdf

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε μπορείτε να επικοινωνείτε Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 17:00 με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 215215-7840 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση helpdesk@tvcoverage.gr.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top