Σερρών Θεολόγος: «Κύριε, σώσον ημάς, απολλύμεθα»

onomastiria-serron-99.jpg

Κάθε χρόνο τά δάση τῆς πατρίδος μας, ὁ φυσικός μας πλοῦτος, ἀπειλοῦνται μέ ὁλοκληρωτικό ἀφανισμό ἐξ αἰτίας τῶν καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν τοῦ καλοκαιριοῦ, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν μέγα ἐθνικό πρόβλημα.

Ἡ ἀντιμετώπισή τους ἀπαιτεῖ τή συμμετοχή καί τή συστράτευση ὅλων μας σέ αὐτή τήν πανεθνική προσπάθεια, τόσο γιά τήν πρόληψη καί ἀποφυγή τῆς ἐκδήλωσής τους, ὅσο καί τή συνδρομή τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν στό κατασβεστικό τους ἔργο. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top