Δήμος Σιντικής : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εμποροπανηγύρεις σε Σιδηρόκαστρο και Ροδόπολη

-37.jpg

Ο Δήμος Σιντικής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41/2018 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του 4497/2007 (Α’ 171), δέχεται αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στις παρακάτω θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις:

 • Αγίας Ζώνης (29/8 έως 04/09) στη Δ.Κ Σιδηροκάστρου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 17/08/2021
 • Ύψωσης Τιμίου Σταυρού (13/09 έως 14/09) στη Τ.Κ Ροδόπολης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 02/09/2021

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση που συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση
 • Αντίγραφο άδειας υπαίθριου εμπορίου: (λαϊκών αγορών, ή πλανόδιου, ή στάσιμου εμπορίου, ή άδειας συγκεκριμένης Κυριακάτικης αγοράς)

ή     

 • Αντίγραφο Βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, που χορηγείται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.3 του ν. 4497/2017

ή

 • Αντίγραφο άδειας του άρθρου 45 ν. 4497/17 για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης
 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
 • Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο

Σε περίπτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών δεν θα χορηγείται η άδεια.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η αίτηση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα αρμόδια όργανα. Για την θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.

Θυμίζουμε ότι θα τηρηθούν τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλουν τα υπάρχοντα μέτρα κατά της εξάπλωσης του Covid-19 που έχουν διαμορφωθεί ως εξής με την δημοσίευση του τελευταίου ΦΕΚ (07/08/2021):

 • Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου ως προς την τήρηση των μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων
 • Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης
 • Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
 • Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) εντός 7 ημερών πριν την έναρξη την εμποροπανήγυρης.

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Ποιότητα Ζωής Πολίτη και Προστασίας Περιβάλλοντος Σουλτάνα Ρόδη στο τηλέφωνο:  6983849818

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top