Δήμος Βισαλτίας : Πρόσληψη 14 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

-41.jpg

Ο Δήμος Βισαλτίας ανακοινώνει, με την υπ’ αριθμ. 9227/12-08-2021 (ΑΔΑ:6Α8ΗΩ9Β-5Σ1) ανακοίνωση, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισαλτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 01./2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: d.visaltias@gmail.com. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσιων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο ανακοίνωσης πατήστε παρακάτωΔ-ΣΟΧ-01-2021Λήψη

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης πατήστε παρακάτωΠαράρτημα-με-οδηγίες-συμπλήρωσης-της-αίτησηςΛήψη

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου πατήστε παρακάτωΑίτηση-–-Υπεύθυνη-Δήλωση-του-υποψηφίουΛήψη

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top