Δήμος Ηρακλειας : Πρόσληψη παιδιάτρου

.png

Η κοινωφελής επιχείρηση του δήμου Ηράκλειας προχωρά στην Πρόσληψη Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στη Δομή «Παιδικός Σταθμός
Ηράκλειας», στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για την περίοδο 2021-2022 . Εγκρίνει την πρόσληψη ενός Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2022 για την ιατρική παρακολούθηση των νηπίων της Δομής «Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας» στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για την περίοδο 2021-2022.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top