ΚΕΔΗΣ : Πρόσκληση Παροχης υπηρεσιών από τεχνικο ασφαλείας και γιατρό εργασίας

depka_big.jpg

Η κοινωφελής επιχείρηση του δήμου Σερρών Ανακοινώνει ότι προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας και έναν (1) Ιατρό Εργασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top