Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής : Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών

k2_items_src_b3633a31690904c0bb1dee40a2ff7f3e-380x207-1.jpg

Την πρόσληψη συνολικά Τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών (2 Τεχνίτες Υδραυλικούς Δ.Ε., 1 Βοηθός Υδραυλικού Δ.Ε. και 1 Χειριστής Μηχανημάτων έργου JCB Δ.Ε.). Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ. Για το “Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση <10-06-2021> πατήστε εδώ. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20-09-2021 Πληροφορίες: 23270-22862, 2323 025750.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top