ΚΚΕ Σερρών : Απαντήσεις για το θέμα του λατομείου στον Λαιλια

-λατομείο2021-08-01_151415-1.jpg

1. Βουλευτή κ. Δελή Γιάννη
2. Βουλευτή κ. Στολτίδη Λεωνίδα


ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»


ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 8464/10-8-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω
αναφερόμενους Βουλευτές, σας γνωστοποιούμε ότι το συγκεκριμένο έργο, ως λατομείο γρανίτη και λόγω της έκτασης
(Ε=99,9στρ όπως περιγράφεται στην Ερώτηση), κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία της 5ης ομάδας «Εξορυκτικές και
συναφείς δραστηριότητες», με α/α 3 και τίτλο «Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών για
Ε<150στρ». Συνεπώς η διενέργεια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης και αδειοδότησής του, δεν εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αλλά αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ. Μακεδονίας της Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης, το έγγραφο της οποίας
κοινοποιούμε.


Ο Υφυπουργός


Νικόλαος Ταγαράς 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top