Δήμος Ηράκλειας : 107.000 ευρω για την σύνταξη μελέτης για την επαναχρήση του Δ.Σ Χρυσοχωράφων

-δημοτικα_epiloges_tv.jpg

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Ηράκλειας Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Δημιουργικής Επανάχρησης Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων».
• Αναθέτει την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Δημιουργικής Επανάχρησης Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων» στην εταιρεία,,,,,,,,,, 86.250,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(106.950,00€ με Φ.Π.Α.)

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top