Δήμος Ηράκλειας : Δάνειο 323.000 στην ΔΕΥΑΗ

deya_iraklia.jpg

Η Οικονομική Επιτροπή, του δήμου Ηράκλειας αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ηράκλειας για  το Σχέδιο Σύμβασης Εκχώρησης μεταξύ της ΔΕΥΑ Ηράκλειας και του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτή.

αποφασίζει ομόφωνα

 Την απόδοση του ποσού των 323.451,00 ευρώ στην ΔΕΥΑ Ηράκλειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης .
2. Την υπογραφή της Σύμβασης Εκχώρησης μεταξύ της ΔΕΥΑ Ηράκλειας και του Δήμου Ηράκλειας από τον κ. Δήμαρχο.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top