Δήμος Βισαλτίας : Συνεδριάζει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας

logo_dimos-768x636-1.jpg

Συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βισαλτίας, την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Τον απολογισμό δράσεων πολιτικής προστασίας από τους φορείς που μετέχουν στο ΣΟΠΠ στο πλαίσιο αποτίμησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα εμπειρία.
 2. Την αμοιβαία ενημέρωση από τα μέλη του ΣΟΠΠ για την ετοιμότητα στη λήψη μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται βάσει του θεσμικού πλαισίου και των συντονιστικών – κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αφορούν στο σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις κλπ).
 3. Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.
 4. Τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 5. Το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 6. Την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών, ζητημάτων που αφορούν τις εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων, καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
 7. Τον προσδιορισμό μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες).
 8. Ζητήματα και διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (Μέρος ΧΙ του β΄ σχετικού).
 9. Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο  Περιφερειακής Ενότητας Σερρών σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 10. Ζητήματα που αφορούν τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Περιφερειών και των Δήμων σε έργα συντήρησης, αντιπλημμυρικών έργων στα όρια ευθύνης των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στις αστικές περιοχές.
 11. Οι Εκπρόσωποι των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που δραστηριοποιούνται στα όρια ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας τους (στραγγιστικά δίκτυα, στραγγιστικοί τάφροι, αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κλπ).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top