Δήμος Σερρών : Αναμόρφωση παιδικής χαράς για την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων

11-1.jpg

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την προμήθεια «Αναμόρφωση παιδικής χαράς για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων», προϋπολογισμού 84.445,97€ χωρίς ΦΠΑ και 104.713,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.   Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top