Δήμος Αμφίπολης : Ανάκληση αποφάσεων μονιμοποίησης υπαλλήλων

.jpg

 Με απόφαση του δημάρχου Αμφίπολης Στέργιου Φραστανλη ανακαλούνται οι αποφάσεις μονιμοποίησης τριών υπαλλήλων

 ΑΔΑ: Ω83ΣΩΨ1-ΤΒ7 – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 19/2336/22-03-2021 Διαπιστωτικής Πράξης Μονιμοποίησης υπαλλήλου. ΑΔΑ: ΨΠ85ΩΨ1-ΠΑ5 – Ανάκληση της υπ΄αριθμ.18/2330/22-03-2021 (ΑΔΑ:Ω8ΟΣΩΨ1-3ΞΗ) Διαπιστωτικής Πράξης Μονιμοποίησης υπαλλήλου.

ΑΔΑ: Ψ48ΧΩΨ1-9ΛΧ – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 17/2328/22.03.2021 (ΑΔΑ:ΨΩΙ9ΩΨ1-ΟΘΤ) Διαπιστωτικής Πράξης Μονιμοποίησης

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top