Δήμος Σιντικής : Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2021 από το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου

.jpg

Το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου  ξεκίνησε την διάθεση καυσόξυλων στους δικαιούχους στον Δήμο Σιντικής για τον φετινό χειμώνα.

Δικαιούχοι θεωρούνται:

 1. Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ
 2. Πολύτεχνες και τρίτεκνες οικογένειες
 3. Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67%
 4. Μακροχρόνια άνεργοι
 5. Στρατευμένοι οικογενειάρχες

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διάθεση των καυσόξυλων:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στο Δήμο)
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Δίνεται από το Δήμο, απαραίτητα η προσκόμιση του Ε1)
 • Βεβαίωση συνταξιούχων ΟΓΑ (Από τον αρμόδιο ανταποκριτή απαραίτητο το Βιβλιάριο Υγείας)
 • Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας (Για τις πολύτεκνες οικογένειες πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας)
 • Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό 67% και πάνω
 • Βεβαίωση μακροχρόνιας κάρτα ανεργίας (ΟΑΕΔ)
 • Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν προσέρχονται για την εγγραφή τους.

Για Σιδηρόκαστρο – Κ. Αμπέλα, Θερμοπηγή-Σχιστόλιθος-Φαιά Πέτρα, Βαμβακόφυτο οι αιτήσεις θα γίνονται από την Τετάρτη 20/10 μέχρι την Παρασκευή 29/10 στον 1ο όροφο του Δημαρχείου με αυστηρά τηλεφωνικό ραντεβού από τις 08:30π.μ. έως 12:30μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2323350210

Οι κάτοικοι των υπολοίπων περιοχών του Δήμου Σιντικής, καλούνται να ενημερωθούν από τους κατά τόπου Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων που ανήκουν, για την διάθεση των καυσόξυλων και τις απαραίτητες διαδικασίες που υποχρεούνται.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top