Δήμος Σερρών : Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

.jpg

  Συνεδριάζει την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00 σε  τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα του θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ το δημοτικο συμβούλιο Σερρών

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών.       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Σιαμάγκας Δ. 

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση παραχώρησης σε αθλητικούς συλλόγους των γυμναστηρίων του 1ου Γυμνασίου Σερρών, του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Σερρών, του 3ου Γυμνασίου Σερρών, του 5ου ΓΕΛ Σερρών και του Γυμνασίου Λευκώνα, για τη σχολική χρονιά 2021-2022.          

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.  

ΘΕΜΑ   3ο:    Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. του Δήμου Σερρών.        

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε κ. Ρίζος Σ. 

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση υποβολής δύο υποψηφιοτήτων στη διοργάνωση των βραβείων Best City Awards 2022.        

                        Εισηγητές: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ. &

                                           η Εντεταλμ. Σύμβ. κ Παλάζη Χρ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Επικαιροποίηση Φύλλου Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) Δήμου Σερρών.                                    

                        Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.  

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

ΘΕΜΑ   7ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:

                        α) Αναμόρφωση (47η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που  αφορά τη δημιουργία κωδικού εσόδων για τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/1980), 

                     β) Αναμόρφωση (48η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά τη δημιουργία κωδικού εξόδων για την αποπληρωμή οφειλής της παροχής υπηρεσιών ¨Υποστήριξη στην επικαιροποίηση των οριστικών μελετών κατά ΚΕΝΑΚ¨, για την υλοποίηση της πράξης ¨Αποπεράτωση και ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας του Δήμου Σερρών¨  και  

                   γ) Αναμόρφωση (49η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά τη δημιουργία κωδικών εξόδων για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Αποστολίδη.                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου στο Ο.Τ. 202 πόλης Σερρών, στο τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών.                                                                                                                                      

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση στο αγρόκτημα Λευκώνα.                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ¨Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιίας¨.                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  12ο:   Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ¨Εκσυγχρονισμός χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυσης των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών¨.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  13ο:   Κατηγοριοποίηση πίστας καρτ και της πίστας Motocross στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, σύμφωνα με τον Ν. 4603/2019.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 364/2020 ΑΔΣ περί απόρριψης της από 08-09-2020 ένστασης του ¨Χατζηαναστασιάδη Νικολάου¨, αναδόχου του έργου ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨, κατά της υπ’ αριθμ. 15564/15-06-2020 απόφασης έκπτωσης.                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  15ο:   Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. ΜΑΡΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ, στην πόλη των Σερρών, επί της οδού Εθν. Αντίστασης 26.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας  (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη) στη συγκεκριμένη συνεδρίαση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22-10-2021 και ώρα 14:00.

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top