ΟΕΒΕΣ Σερρών : Τι ισχύει για τις διοικήσεις των σωματείων που δεν έκαναν εκλογές μέχρι τις 31/10

oeves-kotsampas.jpg

Ομοσπονδίες Μέλη ΓΣΕΒΕΕ 

Συνάδελφοι, 

Όπως γνωρίζετε, με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις η θητεία των οργάνων διοίκησης των  σωματείων και των ομοσπονδιών έχει παραταθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021. 

Σχετικά με τις αρχαιρεσίες, για τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες που έχει λήξει η θητεία τους και  έχει παραταθεί με το νόμο και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν δεν έχουν την  δυνατότητα να διενεργήσουν αρχαιρεσίες μέχρι 31-10-2021 σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:  

Τα σωματεία αυτά και οι Ομοσπονδίες δύνανται να προσδιορίσουν ημεροχρονολογία διενέργειας  των αρχαιρεσιών τους μετά τη λήξη της θητείας τους σε εύλογο χρόνο, με την προϋπόθεση η  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ληφθεί πριν τη λήξη της θητείας τους, ήτοι μέχρι 31-10- 2021. 

Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη λήξη της θητείας θα πρέπει να ζητήσουν από το αρμόδιο  Δικαστήριο το διορισμό προσωρινής διοίκησης, η οποία θα διενεργήσει, εντός του χρόνου που θα  ορίσει το Δικαστήριο, τις αρχαιρεσίες.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top