Π.Ε Σερρών : Νέες δράσεις για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την κυκλική οικονομία

.png

   Στη διαδικτυακή συνάντηση εταίρων για την επίσημη έναρξη του  έργου “CESME+”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE, συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021.    

          Το έργο “CESME+” είναι συνέχεια του έργου “CESME – Circular Economy for SMEs”,  το οποίο υλοποιήθηκε με επιτυχία σε Ελλάδα, Ιταλία, Δανία, Φινλανδία, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο κατά την περίοδο 2016 – 2020.

          Οι συμπληρωματικές δράσεις του “CESME+” αφορούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων Περιφερειών σχετικά με βιώσιμες πρακτικές ανάκαμψης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την πανδημία του κορωνοϊού,  μέσα από την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας.

          Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ είναι επικεφαλής του έργου ενώ στο σχήμα συμμετέχουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Μητροπολιτικός Δήμος της Μπολόνια στην Ιταλία, η αναπτυξιακή εταιρεία “ART-ER” από την Μπολόνια, η Περιφέρεια South Ostrobothnia από τη Φινλανδία, ο φορέας ανάπτυξης επιχειρήσεων “JPYP Business Center” από τη Φινλανδία και ο Σύνδεσμος Δήμων για το περιβάλλον “BAMEE” από τη Βουλγαρία.

          Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης οι εκπρόσωποι των εταίρων έθεσαν το βασικό στόχο του έργου, που είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η επίτευξη αλλαγών πολιτικής που θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον COVID-19, μέσω της προσαρμογής τους στην Κυκλική Οικονομία. Επίσης, οι εκπρόσωποι των εταίρων προσδιόρισαν το πλαίσιο και τα βασικά χαρακτηριστικά των καλών πρακτικών που καλούνται να εντοπίσουν στις Περιφέρειές τους. Πρακτικές οι οποίες ενδεικτικά μπορούν να σχετίζονται με την πρόσφατη ενεργειακή κρίση στη μετά COVID εποχή, την αύξηση του κόστους συσκευασίας και την ανάγκη προώθησης βιώσιμων συσκευασιών, την ενίσχυση τοπικών αλυσίδων αξίας, τα πιλοτικά έργα του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου για βιώσιμη επανεκκίνηση των τοπικών αγορών και των ΜμΕ κ.ά.

          Οι εταίροι συμφώνησαν στο χρονοδιάγραμμα των δράσεων τους και ανανέωσαν την επόμενη συνάντησή τους στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο 2023, σε μία ανοιχτή διήμερη εκδήλωση με την παρουσία και των εμπλεκόμενων φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του έργου:

https://www.interregeurope.eu/cesme/

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top