Δήμος Βισαλτίας : Διαγωνισμός έκθεσης και δοκιμίου για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821

photo-cover-768x768-1.jpg

Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει διαγωνισμό γραπτής έκθεσης ή δοκιμίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Ο διαγωνισμός αφορά δημότες και κατοίκους του Δήμου Βισαλτίας σε δύο κατηγορίες συμμετεχόντων:

  1. Μαθητές Γυμνασίου
  2. Μαθητές Λυκείου (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προτεινόμενα θέματα:

  1. Για ποιους λόγους θα πρέπει να μελετούμε το 1821 σήμερα;
  2. Ποιες δυνάμεις κράτησαν όρθιο τον Ελληνισμό υπό συνθήκες δουλείας;
  3. Ποια μηνύματα του 1821 αφορούν και την αντιμετώπιση των σύγχρονων εθνικών θεμάτων;
  4. Ποια μηνύματα του 1821 αφορούν και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων των ανθρώπων;
  5. Για ποιους λόγους η Μακεδονία απελευθερώθηκε περίπου έναν αιώνα αργότερα από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα;
  6. Οι γνώσεις μας για την Επανάσταση περιορίζονται στα όσα λίγα μαθαίνουμε στο σχολείο και όσα ακούμε από τους επετειακούς λόγους σε σχέση με το γεγονός αυτό. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει;
  7. Εμπνέομαι από τους Ήρωες του 1821.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΩΝ: Έως Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Δημαρχείο (2ος Όροφος) – Νιγρίτα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ: Ευαγγελία Μπάτσιου Τ. 2322353401

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Τα κείμενα των μαθητών πρέπει:

– να είναι ατομικές εργασίες (συλλογικές εργασίες δεν θα αξιολογηθούν)

– να έχουν έκταση 300-400 λέξεις.

– να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα 

– να διακρίνονται από πρωτοτυπία, λεκτική αρτιότητα και από την ικανότητα οργάνωσης και τεκμηρίωσης της σκέψης τους.

– να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα σε μορφή word, με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12 και με αρίθμηση στο μέσο του κάτω μέρους της κάθε σελίδας.

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναγράψουν στο πάνω μέρος κάθε σελίδας και των πέντε αντιτύπων ένα ψευδώνυμο και τη λέξη Γυμνάσιο ή Λύκειο(χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένο Γυμνάσιο ή Λύκειο) αναλόγως της βαθμίδας στην οποία φοιτούν.                                                                    

3. Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μαθητή και το όνομα του σχολείου πρέπει να περιέχονται σε μικρό κλειστό φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου να αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο  και η λέξη Γυμνάσιο ή Λύκειο.

4. Τα πέντε αντίτυπα του δοκιμίου-έκθεσης και ο μικρότερος φάκελος με τα πραγματικά στοιχεία πρέπει να παραδοθούν έως την 30η Δεκεμβρίου 2021 στον Δήμο Βισαλτίας. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου στη θέση του αποστολέα να αναγραφεί μόνο το ψευδώνυμο και η λέξη Γυμνάσιο ή Λύκειο.

5.  Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται.

6. Τα δοκίμια-εκθέσεις θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς, εν ενεργεία και συνταξιούχους, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να αξιολογηθεί διαθεματικά το όραμα των μαθητών και να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότερη δυνατή αξιολόγησή τους.

7. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr

8. Με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων θα προσδιοριστεί επακριβώς η ημέρα και ο τόπος της εκδήλωσης για την απονομή των βραβείων.

ΒΡΑΒΕΙΑ:

Α) Μαθητές Γυμνασίου

1ο Βραβείο Laptop

2ο Βραβείο Smartphone

3ο Βραβείο Tablet

Α) Μαθητές Λυκείου (ΓΕΛ + ΕΠΑΛ)

1ο Βραβείο Laptop

2ο Βραβείο Smartphone

3ο Βραβείο Tablet

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top