Δήμος Σερρών :Εγκρίθηκε η παραχώρηση του οικοπέδου για το νέο δικαστικο μέγαρο

.jpg

Το δημοτικο συμβούλιο Σερρών ενέκρινε την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού ακινήτου με στοιχείαΑ,Β,Γ,Δ,…Α συνολικού εμβαδού 12.401,18 τ.μ.,

α) τμήματος του υπ’ αριθ. 4132 αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 441214929252/0/0 έκτασης11.501,24 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΑΙΒΑΛΙΚ» του αγροκτήματος Σερρών,έναντι «ΗΡΩΩΝ» και

β) τμήματος του υπ’ αριθ. 4132 αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 441214929242/0/0 έκτασης 899,94 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΑΙΒΑΛΙΚ» του αγροκτήματος Σερρών, έναντι«ΗΡΩΩΝ»,

στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), για χρονικό διάστημα 35 ετών, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top