Δήμος Βισαλτιας :Πρόσληψη προσωπικού για τους Παιδικούς Σταθμούς Μαυροθάλασσας και Τερπνής

dhkkppa.png

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών στο Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας και στο Παιδικό Σταθμό Τερπνής με τη κάτωθι ειδικότητα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων2Τυπικά προσόντα:
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας
Δύο (2)
μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από 12-11-2021 έως και 16-11-2021, στα γραφεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας (21ης Φεβρουαρίου 4 – Νιγρίτα).

Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Γούσιου Ελένη & Τσιχαράπη Μαρία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες( τηλέφωνο επικοινωνίας 2322022306 & 2322022214 ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
  2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΥ-ΔΗΚΚΠΠΠΑΛήψη Ετικέτες: ΔΗΚΚΠΠΠΑ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top