Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο με 23 θέματα στην Η.Δ

-1.jpg

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 στις 19:00 στο  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨) σε τακτική μεικτή συνεδρίαση   (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το δημοτικο συμβούλιο Σερρών , με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Λήψη απόφασης σχετικά με μετονομασία της οδού ¨Προέκταση Μ. Αλεξάνδρου¨ σε ¨Λεωφόρο Αρχιστράτηγου Εμμανουήλ Παπά¨.                  

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Κατιρτζόγλου Β. 

ΘΕΜΑ   2ο:    Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους (Δημ. Συμβούλου) για την επανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.                                                                                                                         

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   3ο:    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου 15μελούς Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία: ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών¨.                                                                                                                           

                        Εισηγητής: Ο  κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   4ο:    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).   

                        Εισηγητής: Ο  κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   5ο:    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου 11μελούς Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών.   

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ. 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών ως προς τη διάρθρωση, τις επιμέρους αρμοδιότητες και το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.            

                        Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.    

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών του 5ου μέρους ¨Προϊστάμενοι Υπηρεσιών¨.             

                        Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.    

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 56/2020 Α.Δ.Σ. και καθορισμός νέου δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.     

ΘΕΜΑ  10ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:

                      α) Αναμόρφωση (52η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που  αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.000.000,00 € του έργου: ¨Επείγουσες εργασίες συντήρησης και προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση φθορών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του δημοτικού γηπέδου Σερρών¨, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,   

                    β) Αναμόρφωση (53η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν ταχυδρομικά τέλη, αμοιβές ειδ. συνεργατών και γενικού γραμματέα και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.     και  

                    γ) Αναμόρφωση (54η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων.                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση παράτασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου επί της Φλωρίνης 6, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4807/2021.                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του ¨φουαγιέ¨ του δημοτικού κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨.                                                                                                                                      

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση νέας τροποποίησης (10η) της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με το ακρωνύμιο Cultural Dipole, που αφορά παράταση ολοκλήρωσης και ανακατανομή ποσών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών.                                                                                                                                       

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην τεχνική συνάντηση του έργου ¨Europe Reunited¨ με ακρωνύμιο rEUnite, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, στις 2-4 Δεκεμβρίου 2021.                                                                                                                                        

                          Εισηγήτρια: Η εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος κ. Παλάζη Χρ.   

ΘΕΜΑ  15ο:   Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικής έκτασης στο Δασαρχείο Σερρών.                                                                                                                                       

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ρωμανού.                                                                                                                                       

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου στο Ο.Τ. 202 πόλης Σερρών, στο τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών.                                                                                                                                      

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για καθορισμό χώρου ανέγερσης Νέου Δικαστικού Μεγάρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, σε έκταση που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σερρών.                                    

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2021 και ένταξη του έργου με τίτλο: ¨Συντήρηση διαβάσεων Δήμου Σερρών¨.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 5657.                        

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Μαγνησίας 5.                 

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ.& Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Δημανούδη Φωτεινή του Αθανασίου, πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Πανίδου Μαριάννα του Στεφάνου, πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας  (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη) στη συγκεκριμένη συνεδρίαση το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 14:00.

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top