Δήμος Αμφίπολης : Υποβολή πρότασης για βελτίωση δημοτικής οδοποιίας

.jpg

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το μοναδικό εκτός της ημερήσιας διάταξης
θέμα ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για την από 17-11-2021 εισήγηση του Δημάρχου η οποία έχει ως
εξής:
~ ~ ~ ~
Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Εθνικό Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του έργου
με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».

Προκειμένου να υποβάλουμε πρόταση για την ένταξη του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απαιτείται η έγκριση από την Οικονομική
Επιτροπή.
Όπως είναι φυσικό ο Δήμος μας δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει μέσω ΣΑΤΑ αφού το συνολικό
ποσό ανά έτος είναι 185.500,00 €.
Η εκτέλεση του έργου κρίνεται αναγκαία καθώς η υφιστάμενη κατάσταση των οδών που θα
βελτιωθούν βρίσκονται σε κακή κατάσταση δημιουργώντας καθημερινά προβλήματα διέλευσης τόσο
των πεζών κατοίκων όσο και των οχημάτων που κινούνται σε αυτούς.
Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης για να μπορέσουμε να υποβάλουμε την πρόταση μας
μέχρι το τέλους του έτους.1.Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top