ΚΚΕ Σερρών : Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τους αγρότες

-σερρων.jpg

ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

1η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Μέτρα για την ουσιαστική ανακούφιση των φτωχών αγροτών και την προστασία του αγροτικού εισοδήματος από την ακρίβεια και τα καιρικά φαινόμενα απαιτεί το ΚΚΕ με τρεις τροπολογίες που κατέθεσε χτες στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος.

 Οι τροπολογίες προβλέπουν την επιδότηση και κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και μηδενικό ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, εργαλεία και μηχανήματα.

Οι τροπολογίες κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», το οποίο ψηφίζεται αύριο στη Βουλή.

Για το αγροτικό ρεύμα

Οσον αφορά την πρώτη τροπολογία, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σχετικά: «Το συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης για τους αγρότες – καταναλωτές αγροτικού ρεύματος είναι αναγκαίο για να μειωθεί το κόστος άρδευσης το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος παραγωγής του Ελληνα αγροτοκτηνοτρόφου».

Η τροπολογία όπως κατατέθηκε.

    Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155 e-mail: kke@parliament.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410      

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Θέμα: Επιδότηση και κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα

Αιτιολογική Έκθεση

Το συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης για τους αγρότες – καταναλωτές αγροτικού ρεύματος είναι αναγκαίο για να μειωθεί το κόστος άρδευσης το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος παραγωγής του Έλληνα αγροτοκτηνοτρόφου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Στον Νόμο  4513/2018 (ΦΕΚ A 9 – 23.01.2018) “Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις” προστίθεται άρθρο 26Β ως εξής:

Χορήγηση ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό σε δικαιούχους τιμολογίου αγροτικού ρεύματος λόγω υψηλού κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων”

Παρέχεται στους δικαιούχους του τιμολογίου αγροτικού ρεύματος ετήσια ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ώστε να καλύπτεται το 50% του ετήσιου λογαριασμού τους, που υπολογίζεται με βάση το ισχύον τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος με την προσθήκη των λοιπών επιβαρύνσεων. Η ανωτέρω ενίσχυση δεν δύναται υπερβαίνει τις  τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

Επιπλέον των παραπάνω μηδενίζονται τα τέλη της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς αγροτικού ρεύματος από όλους τους παρόχους.

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται το ακριβές ποσό της ενίσχυσης, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης της, ο χρόνος εκκαθάρισης, τυχόν κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, τυχόν ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, συστήνεται ειδικός λογαριασμός, ορίζεται ο διαχειριστής του λογαριασμού αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την χορήγηση της ενίσχυσης θέμα.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Οι προτείνοντες βουλευτές

Λαμπρούλης Γιώργος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κομνηνάκα Μαρία

Μανωλάκου Διαμάντω

Μαρίνος Γιώργος

Παπαναστάσης Νίκος

Στολτίδης Λεωνίδας

Συντυχάκης Μανώλης

2η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Επιστροφή φόρου αγροτικού πετρελαίου

Στην αιτιολογική έκθεση της δεύτερης τροπολογίας τονίζεται: «Το συγκεκριμένο μέτρο επιστροφής φόρου στους αγρότες είναι αναγκαίο για να μειωθεί το κόστος παραγωγής το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα τον Ελληνα αγροτοκτηνοτρόφο. Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρή σε σχέση με την επιβάρυνσή του από αντίστοιχες φοροελαφρύνσεις που ισχύουν για άλλους “επαγγελματίες” (εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες κ.λπ.)».

Η τροπολογία όπως κατατέθηκε.

    Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155 e-mail: kke@parliament.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410      

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Θέμα: Επιστροφή Ε.Φ.Κ αγροτικού πετρελαίου

Αιτιολογική Έκθεση

Το συγκεκριμένο μέτρο επιστροφής φόρου στους αγρότες είναι αναγκαίο για να μειωθεί το κόστος παραγωγής το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα τον Έλληνα αγροτοκτηνοτρόφο.

Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρή σε σχέση με την επιβάρυνση του από αντίστοιχες φοροελαφρύνσεις που ισχύουν για άλλους “επαγγελματίες” (εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες κλπ).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Στο άρθρο 78, του τμήματος Α’, του κεφαλαίου Β’ προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγροτική χρήση ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε μηδέν (0) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των μηδέν (0) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το ποσό επιστροφής ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Ως αποκλειστική χρήση στη γεωργία θεωρείται και η χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων από αυτοκίνητα τύπου JEEP γεωργικών χρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α`) και του άρθρου 3 του ν. 1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α`), τελωνισθέντα και ταξινομηθέντα ως Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλών Χρήσεων μέχρι και την 31.12.1992 προβλεπόμενη από το άρθρο 13 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α`) προθεσμία και εφοδιασμένα με τις σχετικές άδειες της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ., ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με τη παράγραφο αυτή. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αρμόδια για την επιστροφή Αρχή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Οι προτείνοντες βουλευτές

Λαμπρούλης Γιώργος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κομνηνάκα Μαρία

Μανωλάκου Διαμάντω

Μαρίνος Γιώργος

Παπαναστάσης Νίκος

Στολτίδης Λεωνίδας

Συντυχάκης Μανώλης

3η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Μηδενικός ΦΠΑ για τους αγρότες

Το μέτρο αυτό, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «έχει στόχο να εξασφαλίσει ρευστότητα στους γεωργούς και κτηνοτρόφους που δυσκολεύονται να επιβιώσουν εξαιτίας της ακρίβειας και των καταστροφών σε γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή λόγω καιρικών φαινομένων”.

Η τροπολογία όπως κατατέθηκε.

    Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155 e-mail: kke@parliament.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410      

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ΘέμαΜηδενικό ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, εργαλεία και μηχανήματα

Αιτιολογική Έκθεση

Το μέτρο αυτό έχει στόχο να εξασφαλίσει ρευστότητα στους γεωργούς και κτηνοτρόφους που δυσκολεύονται να επιβιώσουν εξαιτίας της ακρίβειας και των καταστροφών σε γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή λόγω καιρικών φαινομένων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Στον Νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/07-11-2000) προστίθεται παράρτημα VIII ως εξής:

“Παράρτημα VIII: Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια, ζωοτροφές, εργαλεία και μηχανήματα.

Ορίζεται μηδενικός (0%) συντελεστής ΦΠΑ για όλων των ειδών τις ζωοτροφές, καθώς και για το σύνολο των αγροτικών εφοδίων δηλαδή λιπάσματα (περίπτωση 38 παραρτήματος ΙΙΙ), φάρμακα για γεωργική (περίπτωση 39 παραρτήματος ΙΙΙ) και κτηνοτροφική παραγωγή, σπόροι κλπ εργαλείων και μηχανημάτων για τους ενεργούς γεωργούς και κτηνοτρόφους.”

Οι περιπτώσεις 18, 31, 38 και 39 του παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 διαγράφονται.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Οι προτείνοντες βουλευτές

Λαμπρούλης Γιώργος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κομνηνάκα Μαρία

Μανωλάκου Διαμάντω

Μαρίνος Γιώργος

Παπαναστάσης Νίκος

Στολτίδης Λεωνίδας

Συντυχάκης Μανώλης

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top