Δήμος Ηράκλειας : Πρόσληψη προσωπικου στα ΚΔΑΠ

.jpg

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Η ενέκρινε  την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 23/12/2021.Για τη λειτουργία των Δομών «ΚΔΑΠ» και «ΚΔΑΠ–ΜΕΑ» Καρπερής,
δύο (2) ατόμων με τις εξής ειδικότητες:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Οδηγός Δ.Ε. (για τη δομή ΚΔΑΠ- ΜΕΑ )

2 Βοηθητικό προσωπικό Υ.Ε. (για τις Δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top