Δήμος Βισαλτίας : Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλίου

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.jpg1_.jpg

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται στην 15η τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11.03.2020) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/Α΄/18.09.2021), και της υπ΄αριθ.643/69472/24.09.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η   οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της  επίσημης και δωρεάν πλατφόρμας e-presence (www.epresence.gov.gr) που προσφέρεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ), την  7η Δεκεμβρίου     2021  ημέρα Τρίτη     και  με ώρα  έναρξης 19.00 μ.μ.  για  συζήτηση και λήψη απόφασης 11 θέματα  ημερήσιας διάταξης.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top