Δήμος Σερρών : 15.000 ευρώ για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του δήμου

-δήμου-Σερρών.jpg

Ομόφωνα η οικονομικη επιτροπή του δήμου Σερρών ενέκρινε την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 € με Φ.Π.Α.
Η δαπάνη αφορά τη:
• Δημιουργία αναβαθμισμένου Portal του Δήμου Σερρών
• Βελτίωση και συντήρηση των λοιπών μέσων προβολής του Δήμου Σερρών
Ο Δήμος Σερρών, στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, θα προχωρήσει στη διαδικασία αναβάθμισης της ιστοσελίδας, η οποία είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr. Στόχος είναι, η ιστοσελίδα να γίνει πιο ελκυστική, λειτουργική και σύγχρονη και να
αποτελέσει εργαλείο ενημέρωσης των πολιτών, με την ανάρτηση των διοικητικών εγγράφων του Δήμου (αποφάσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων κτλ.), όλων των νέων που αφορούν το Δήμο (έργα, πολιτιστικά δρώμενα, λοιπές ανακοινώσεις κτλ.), αλλά και έναν οδηγό για τον επισκέπτη (αξιοθέατα, μέσα συγκοινωνίας κτλ)

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top