Δήμος Σερρών : Μίσθωση εκχιονιστικών οχημάτων

-δρόμος-εκχιονισμός-valmorel-γαλλία-ιανουαρίου-καθαρισμός-166356370.jpg

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας “Μίσθωση εκχιονιστικών οχημάτων για τον αποχιονισμό Δ.Ε. Σερρών Ορεινής και Άνω Βροντούς” προ/σμού 37.076,00 € (με ΦΠΑ).

Καλούμε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης καθώς επίσης φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, έως τις 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας “Μίσθωση εκχιονιστικών οχημάτων για τον αποχιονισμό Δ.Ε. Σκουτάρεως, Καπετάν Μητρουσίου και Λευκώνα” προ/σμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ).

Καλούμε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης καθώς επίσης φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, έως τις 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top