Δήμος Σερρών : Αλλαγή δια ζώσης η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

.jpg

Αλλαγή στην διαδικασία συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Σερρών . Καθώς με νέα ανακοίνωση οι συνεδριάσεις δεν θα γίνουν δια τηλεδιάσκεψης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX.Αλλά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX)στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨)

Διπλη συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλίου


Σερρών θα πραγματοποιηθει την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Διαβάστε τις προσκλήσεις συνεδριασης Ειδική 

 ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :       Συζήτηση Έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄  Εξαμήνου έτους 2021

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση μετάβασης Αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών στην πόλη Παντελιμόν της Ρουμανία για πραγματοποίησης τελετής Αδελφοποίησης με το Δήμο  Παντελιμόν (Α’ φάση) ».

                                Εισηγητής : Ο Δήμαρχος  Σερρών.                         

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών (δημ. Περιόδου 2020-2023).

                                  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών, έτους 2022.          Εισηγητής : Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ. Γάτσιος Ι.  

ΘΕΜΑ   4ο:    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών (τακτικού και αναπληρωματικού), για τη συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας Σχολικών Κτηρίων στον Δήμο Σερρών.       

                                 Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος  κ. Σιαμάγκας Δημ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Ορισμός μέλους (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 €, έτους 2022 (για έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016).

                                 Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Ανάκληση της υπ΄  αριθμ. 313/ 2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα : “Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών, στα έξοδα ταφής άπορων δημοτών” και  εκ νέου έγκριση αυτής.

                                Εισηγητής : Η αντιδήμαρχος κα. Πάνου Σωτ.  

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος Αποστολίδη, επί της οδού Θέμιδος 2.

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων Κληροδοτήματος Αποστολίδη, επί της οδού Αν. Δημητρίου 10.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  9ο:     Έγκριση προσφοράς μίσθωσης.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  10ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:

                      α) Αναμόρφωση (70η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που  αφορά την ενίσχυση κωδικού εξόδων που αφορά και εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού.

                     β) Αναμόρφωση (714) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων “ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΕΦΚΑ-ΑΠΔ.

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος  κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Βεβαίωση πολεοδομικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων σε ιδιοκτησίες εντός του Κεντρικού Πάρκου Σερρών και έγκριση υποβολής αιτήματος για τη χρηματοδότηση του Δήμου Σερρών από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση των αναφερόμενων ιδιοκτησιών.

                                Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος  κ. Μερετούδης  Δημ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της  Κ.Ε.ΔΗ.Σ:

                                α) της υπ΄ αρ. 61/2021 με θέμα: “Αίτημα ανανέωσης παραχώρησης κτηρίων κατά χρήση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, 

                        β) της υπ΄ αρ. 112/2021  με  θέμα: ¨Αίτημα παραχώρησης κτηρίου” και,

                        γ) της υπ΄ αρ. 122/2021 με θέμα: “Αίτημα παραχώρησης κτηρίου”.

                        Εισηγήτρια: Η πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κα. Παλάζη Χρ.

ΘΕΜΑ 13ο:    Μεταβολή μήκους θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ραιδεστού 36.

                                Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος  κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση βεβαιώσεων δαπανών καθαρισμού ακάλυπτων χώρων δημοτών.          

                                 Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος  κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Περί έκδοσης ή μη άδειας υλοτόμησης ζώντων  ιστάμενων δένδρων για κατασκευή εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης. 

                                Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος  κ. Τουρτούρας Ιωαν.

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.  

                          Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος  κ. Ταΐρης Γ.  

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλήτριας Λαϊκών  Αγορών.

                                 Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος  κ. Ταΐρης Γ.   

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top