Δήμος Νέας Ζίχνης : Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ

mpozis_dimarxeio.jpg

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νέας Ζίχνης, που εδρεύει στη Νέα Ζίχνη Νομού Σερρών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

εδω η προκηρυξη 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top