Δήμος Ηράκλειας : 12.750 ευρώ για μελέτες για αλιευτικο καταφύγιο

-5.jpg

Ο Δήμος Ηράκλειας προχώρησε 

1.Απευθείας ανάθεση στον ανάδοχο με την επωνυμία …….

 2. Η ανάθεση αφορά : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ»
3.Η παρούσα ανάθεση είναι διάρκειας 16 εβδομάδων από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 5.000,00 ευρώ .

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 

 1.Την απευθείας ανάθεση στον ανάδοχο με την επωνυμία :………………………

 2. Η ανάθεση αφορά : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ»
3.Η παρούσα ανάθεση είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 7.750,00 ευρώ .

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top