Δήμος Νέας Ζίχνης : Με 15 θέματα στην Η.Δ συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

-6.jpg

13η τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ζίχνης   θα πραγματοποιηθεί την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ως εξής:

-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για όσους έχουν καταθέσει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης

-ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ για όσους δεν κατέθεσαν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μέχρι την Δευτέρα 27/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ., ο κάθε σύμβουλος πρέπει να μας γνωστοποιήσει (τηλεφωνικά ή μέσω ηλ.ταχυδρομείου) τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει, προκειμένου να διοργανωθεί η τηλεδιάσκεψη.ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Τροποποίηση (13η) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες για το έτος 2022..

3. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις υπηρεσίες για το έτος 2022.

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις υπηρεσίες για τη Σχολική Επιτροπή   Α/βάθμιας Εκπαίδευσης τους για το έτος 2022.

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες για τη Σχολική Επιτροπή   Α/βάθμιας Εκπαίδευσης τους για το έτος 2022.

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις υπηρεσίες για τη Σχολική Επιτροπή   Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης τους για το έτος 2022.

7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες για τη Σχολική Επιτροπή   Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης τους για το έτος 2022.

8. Συγκρότηση της Επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής άχρηστων υλικών – αντικειμένων για το έτος 2022.

9. Συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού τιμήματος για την εκποίηση, ανταλλαγή και αγορά ακινήτων του Δήμου για το έτος 2022.

10. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του  συντονιστικού τοπικού οργάνου  Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Νέας Ζίχνης (άρθρο

13 παρ.3 του Ν.3013/2002) για το έτος 2022.

11. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2022.

      12. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών  και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για

       το έτος 2022.

13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

14. Έγκριση υπόγειας όδευσης καλωδίου μέσης τάσης (άδεια τομής οδοστρώματος) από την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ WIND MAE για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην περιοχή του Δήμου Νέας Ζίχνης.

15.Έγκριση παραχώρησης χώρου εντός του Δημοτικού Σχολείου Θολού, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων για την αναβάθμιση του Μουσείου Κειμηλίων του Θρακικού Ελληνισμού.

                                                                         Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                        Δρακούλη Κωνσταντινιά

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top